Повторувањето е мајка на знаењето

Јога
Листа на омилени Споделете
Споделете го курсот
Линк на страницата
Споделете на социјалните медиуми

Course Content

Повторувањето е мајка на знаењето

 • Tadasana
  01:06
 • Urdva Hastasana
  01:11
 • Virkasana – десна
  01:02
 • Virkasana – лева
  01:01
 • Ardha Badda Padangushtasana – десна
  01:02
 • Ardha Badda Padangushtasana – лева
  01:04
 • Padangushtasasana
  01:21
 • Ardha pada hastasana
  01:07
 • Padahastasana
  01:59
 • Utkatasana
  00:54
 • Virabhadrasana 2 – десна
  01:07
 • Virabhadrasana 2 – лева
  01:10
 • Utthita Trikonasana – десна
  00:52
 • Utthita Trikonasana – лева
  00:52
 • Utthita Parsvakonasana – десна
  00:50
 • Utthita Parsvakonasana – лева
  00:52
 • Virabhadrasana 1 – десна
  01:07
 • Virabhadrasana 1 – лева
  00:00
 • Dandasana 1
  00:57
 • Dandasana Urdhva Hastasana
  00:38
 • Paschimottanasana
  01:01
 • Janu Sirsasana – десна
  01:26
 • Janu Sirsasana – лева
  01:37
 • Ardha Baddha Padma Paschimottanasana – десна
  00:59
 • Ardha Baddha Padma Paschimotanasana – лева
  00:59
 • Baddha Konasana
  00:47
 • Vajrasana
  00:46
 • Virasana
  00:37
 • Virasana 2
  01:17
 • Baddha Hasta Sirsasana A
  01:16
 • Mukta Hasta Shishasana
  01:08
 • Bakasana
  00:59
 • Halasana
  00:58
 • Sarvangasana
  00:48
 • Sethubandha Sarvangasana
  01:10
 • Urdhva Dhanurasana
  01:11
 • Padmasana
  00:51
 • Matsyasana
  01:24
 • Savasana
  00:47