Поздрав на сонцето

0.00ден

Поздрав на соцето, “Surya Namaskar“, е серија од 12 положби (asani), кои се реализираат во координирано непрекинато движење. Секоја позиција е природна и продолжение на предходната, истегнувајки го телото на различни начини со ритмичко свесно дишење.

Категорија